Trang chủ » Văn bản

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 về Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn TP. Đà Nẵng, kể từ ngày 01/8/2014Các văn bản khác :