Trang chủ » Sản phẩm

Chế phẩm sinh học EquaClean

AquaClean

STT Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn vị Công dụng
1 AquaClean® ACF 32   Gallon Giảm BOD,COD & các chất ô nhiễm khác. Dùng để khởi động Hệ thống xử lý, nâng công suất xử lý, cải thiện ao hồ, sông ngòi, ủ phân compost…. 
2 AquaClean®OC   Gallon Khử mùi nước thải phát sinh mùi hôi, nước rỉ từ rác, khử mùi chuồng trại cống rãnh …Có thể cho trực tiếp vào bể chứa phát sinh mùi hoặc phun lên bề mặt chất thải. 
3 AquaClean®DGTT   Gallon Phân hủy dầu mỡ động thực vật ở các hố gas thu mỡ (grease trap), đường cống dẫn, bể bùn hoạt tính hoặc hồ động mỡ kết khối trên mặt nước. 
4 AquaClean® SA   Gallon Phân hủy bùn, chất rắn lơ lủng (TSS) và hợp chất hữu cơ khó phân hủy. 
5 AquaClean® N1   Gallon Ổn định và khử Nitơ khó phân hủy.
6 AquaClean® WW   Pound Giảm BOD, COD và các chất ô nhiễm khác.
7 AquaClean®Hydro   Pound Phân hủy dầu mỡ khoáng, dầu petroleum.
8 AquaClean®AlgWay T60   Gallon Xử lý tảo ở các hồ vui chơi giải trí, hồ cá kiểng và hồ ở sân golfCác sản phẩm khác :