Trang chủ » Sản phẩm

Chế phẩm sinh học Effective Microorganism

Effective Microorganism (EM)

E.M là một tập hợp gồm 80 - 125 loài vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí cùng tồn tại trong mối quan hệ hỗ trợ và giúp  cải thiện môi trường sống của chúng E.M bao gồm các vi sinh vật hữu hiệu như vi khuẩn: quang hợp, cố định nitơ, lactic, axetic; xạ khuẩn; nấm men; nấm sợi...

E.M được áp dụng làm chất kích thích tăng cường khả năng hoạt động có ích của các vi khuẩn, tạo nên môi trường thiên nhiên hợp vệ sinh và tăng cường năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi.

CÁC DẠNG E.M

- E.M gốc (E.M 1).

- E.M thứ cấp (E.M 2).

- E.M 5.

- E.M F.P.E.

- Bokashi E.M

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Xử lý môi trường: Quá trình oxy hoá tự nhiên các chất hữu cơ làm giảm lượng oxy hoà tan, đồng thời tạo ra các chất độc trong quá trình trao đổi chất như H2S, NH3, NO2... gây ô nhiễm môi trường. Khi sử dụng chế phẩm E.M, ta đã đưa vào môi trường một lượng vi sinh vật hữu hiệu, thúc đẩy  quá trình oxy hoá hoàn toàn các chất hữu cơ, hạn chế sự phát sinh  mùi hôi.

Chăn nuôi: E.M Bokashi có thể bổ sung vào thức ăn, nước uống tạo ra phân chất lượng cao (mùi hôi ít). Dung dịch E.M thứ cấp có thể phun vào chuồng trại chăn nuôi làm giảm nhân tố gây stress và tăng tính miễn dịch chống lại bệnh tật.

EM Bokashi cấu tạo với các thành phần của thức ăn như cám gạo như là chất thêm tốt cho thức ăn, làm tăng hệ vi khuẩn đường ruột nhờ đó kích thích được quá trình tiêu hoá và tăng cường sức khoẻ động vật, mùi hôi thối của phân được ngăn chặn.

Trồng trọt: E.M làm tăng năng suất cây trồng, duy trì chất lượng môi trường đồng thời cải tạo đất.

Nuôi trồng thủy sản: Sử dụng EM cho phép nuôi tôm không cần chất hoá học. Chế phẩm E.M làm tăng quá trình trao đổi chất, kích thích sinh trưởng và tăng trọng cho tôm,vỏ tôm sáng. EM hạn chế NH3, CH4, H2S là những chất gây ô nhiễm nguồn nước. Tôm không bị bệnh và giảm chi phi do dùng ít chất kháng sinh, nước sạch và vì vậy không cần thay nước.

Các sản phẩm khác :