Trang chủ » Tin cổ đông

Về việc cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022


Ngày 08/6/2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã phát hành thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thực hiện việc gửi thư mời bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông có tên tại danh sách chốt ngày 01/6/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Tuy nhiên, một số cổ đông không nhận được thư mời của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng do nhiều lý do khác nhau. Qua rà soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là do cổ đông có địa chỉ nhận thư (đã đăng ký với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đối với cổ đông chưa lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán đối với cổ đông đã lưu ký) không rõ ràng hoặc đã thay đổi địa chỉ. Ngoài ra, cổ đông cũng không đăng ký số điện thoại  để liên hệ trong trường hợp thay đổi địa chỉ.

Để đảm bảo việc cổ đông nhận được các thông báo, thư mời từ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trong thời gian đến, Công ty khuyến nghị với các cổ đông thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin về địa chỉ nhận thư của cổ đông tại một (01) trong hai (02) địa chỉ sau:

- Địa chỉ 1: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, 471 Núi Thành, Tp. Đà Nẵng  (Điện thoại: 02363.622.007; Email: tochuc.dnurenco@gmail.com).

- Địa chỉ 2: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – 112 đường Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm. TP. Hà Nội (Điện thoại: 0243.9747123; Fax: 0243.9747120).

Ngoài ra, Công ty khuyến nghị cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại cổ đông để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.

Trân trọng./.

*Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng – mục Quan hệ cổ đông. Hiện Công ty đã công bố thông tin và đăng tải Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại địa chỉ: https://moitruongdothidanang.com.vn/news/view/nghi-quyet-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022.html. Riêng đối với nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua, nhưng để bảo đảm không sai sót và phù hợp với tình hình của Công ty, Đại hội đồng cổ đông gia hạn thêm thời gian góp ý bằng văn bản của cổ đông trước ngày 13/7/2022 để hoàn chỉnh đối với nội dung sửa đổi với Điều lệ, các Quy chế nêu trên. Mọi góp ý của cổ đông xin vui lòng gửi về cho Công ty theo địa chỉ: 471 Núi Thành, Tp. Đà Nẵng hoặc thông qua địa chỉ email: tochuc.dnurenco@gmail.com. Quý cổ đông có thể tham khảo tại địa chỉ website Công ty đã nêu trên để nắm được các thông tin về Đại hội.

Công văn số 35/MTĐT-HĐQT ngày 30/6/2022 về việc cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xin vui lòng xem tại đây  35/MTĐT-HĐQT 

Các bản tin khác :