Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Ngày 06/9/2019, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 593/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2018.


Ngày 26/8/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/8/2019 từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Dựa trên danh sách này, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức năm2018 cho cổ đông, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                        

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu          

Tỷ lệ thanh toán: 11% (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)

Thời gian thanh toán: kể từ ngày 20/9/2019

Mỗi cổ đông cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Hình thức thanh toán cho cổ đông như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

a) Cổ đông là cán bộ, nhân viên, người lao động đang công tác tại Công ty: Công ty tiến hành chi trả cổ tức thông qua tài khoản ngân hàng trên bảng lương hàng tháng. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc lập danh sách CB. CNV nhận tiền cổ tức năm 2018 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 21/8/2019 (theo hướng dẫn của phòng Kế toán Tài vụ).

b) Cổ đông không phải là cán bộ, nhân viên, người lao động đang công tác tại Công ty: Cổ đông liên hệ phòng Kế toán Tài vụ để nhận cổ tức (khi nhận cổ tức mang theo CMND) hoặc đăng ký tài khoản ngân hàng để Công ty chuyển trả cổ tức qua tài khoản.

c) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác nhận cổ tức: Người được ủy quyền nhận cổ tức phải mang theo các giấy tờ sau:

- CMND của người được ủy quyền;

- CMND của người ủy quyền (bản sao chứng thực);

- Giấy ủy quyền nhận cổ tức (bản gốc có công chứng).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3644337

Công ty kính thông báo để Quý cổ đông được biết./.

Dowload File thông báo

Các bản tin khác :