Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

DNE - CBTT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về gia hạn thời gian tổ chứcNgày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Chi tiết vui lòng xem tại đây!

Các bản tin khác :