Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin Quyết định số 817/QĐ-CT ngày 27/03/2019 về việc Xử lý vi phạm hành chính về thuế

Ngày đăng tin: 02-05-2019
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng công bố thông tin Quyết định  số 817/QĐ-CT ngày 27/03/2019 về việc Xử lý vi phạm hành chính về thuế. Đến nay, Công ty đã nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu, tiền thuế xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định nếu trên.
Đính kèm.

Các bản tin khác :