Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019

Ngày đăng tin: 22-04-2019
Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có nhận được Công văn số 1004/SKHĐT-ĐKKD ngày 19/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (Phòng Đăng ký kinh doanh) chấp nhận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6/2019.

Các bản tin khác :