Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng tin: 13-04-2020

Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có nhận được Công văn số 147/CV-ĐKKD ngày 09/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (Phòng Đăng ký kinh doanh) về việc gia hạn thời gian  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (Phòng Đăng ký kinh doanh) chấp nhận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
File chi tiết: Đính kèm

Các bản tin khác :