Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Ngày đăng tin: 29-07-2019
Ngày 29 tháng 07 năm 2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Công văn số 501/MTĐT-TCHC công bố thông tin danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn.


Các bản tin khác :