Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án giao khoán thực hiện công tác vệ sinh đô thị tại địa bàn quận Hải Châu

Ngày đăng tin: 01-10-2019
Download file đính kèm.

Các bản tin khác :