Trang chủ » Tin cổ đông

CBTT về việc giải thể Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu

Ngày 03/6/2022, HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT Về việc giải thể Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu.
Tải và xem NQ tại đây 05/NQ-HĐQT

Các bản tin khác :