Trang chủ » Tin cổ đông

CBTT Quyết định Về việc thành lập Chi nhánh

CBTT Quyết định Về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 1 và Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 2
Ngày 14/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành các Quyết định số 10/QĐ-HĐQT Về việc Thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 1 và Quyết định số 11/QĐ-HĐQT Về việc Thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 2 - trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Chi tiết vui lòng tải và xem tại đây.

Các bản tin khác :