Trang chủ » Tin cổ đông

CBTT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Ngày 21/4/2023, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 1 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 2, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2023, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.
Chi tiết vui lòng tải và xem tại đây!

Các bản tin khác :