Trang chủ » Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2017

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2017


Đông đảo đại biểu về tham dự Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2017
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị
Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng năm 2017
Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 và phương hướng năm 2017
Ông Trần Văn Tiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị các đơn vị cơ sở
Toàn cảnh Hội nghị
Ông Nguyễn Phước Nhiên - Giám đốc XNMT Sơn Trà trình bày tham luận tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Giám đốc XN Dịch vụ Môi trường trình bày tham luận tại Hội nghị
Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị
Người lao động tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Đoàn Chủ tịch giải trình, trả lời những kiến nghị của người lao động
Đông đảo đại biểu về tham dự Hội nghị
Ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội thi
Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Trưởng phòng CNMT thay mặt Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị
Ông Phạm Trung Thành phát động phong trào thi đua tại Hội nghị