Trang chủ » Tin cổ đông

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách  sở hữu  chứng khoán

Ngày đăng tin: 02-04-2019

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán có Thông báo số 1086/TB-VSD  về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách  sở hữu  chứng khoán

Xem chi tiết tại đây

Các bản tin khác :