Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc được chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 25/4/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được Công văn số 874/SKHĐT-ĐKKD của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và TP Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo đó, Công ty được chấp thận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 6 năm 2017.

Nay Công ty thông báo để Quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Dowload Thông báo

Các bản tin khác :