Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Ngày 24/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 197/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Theo đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: DNE

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.773.600 cổ phiếu

(Năm triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 57.736.000.000 đồng

(Năm mươi bảy tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng)

Ngày 05/4/2017, cổ phiếu của Công ty sẽ được chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Dowload Quyết định số 197/QĐ-SGDHN

Các bản tin khác :