Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 21/3/2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 140/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.


Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại đội đồng cổ đông là ngày 05/4/2018. Dự kiến ngày 27/4/2018 Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Dowload Thông báo số 140/TB-MTĐT

Các bản tin khác :