Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 01/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 721/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại đội đồng cổ đông là ngày 10/11/2018. Dự kiến ngày 15/11/2018 Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Dowload thông báo số 721/TB-MTĐT

Các bản tin khác :