Trang chủ » Tin cổ đông

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 13/12/2018 Công ty nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12/12/2018.
Chi tiết xem tại đây

Các bản tin khác :