Trang chủ » Tin cổ đông

Ngày 05/4/2017: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty.
Theo Thông báo số 369/TB-SGDHN ngày 29/3/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông


Mã chứng khoán: DNE

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.773.600 cổ phiếu

(Năm triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 57.736.000.000 đồng

(Năm mươi bảy tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng)
 

Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 05/4/2017

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.400 đồng/cổ phiếu

Dowload file Thông báo 

Các bản tin khác :