Trang chủ » Tin cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Ngày đăng tin: 26-03-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2019.

Toàn văn Báo cáo tài chính xem tại đây!

Các bản tin khác :