Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Ngày đăng tin: 30-03-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018.
Toàn văn Báo cáo tài chính xem tại đây!

Các bản tin khác :