Trang chủ » Tuyên truyền pháp luật năm 2017

Tuyên truyền pháp luật năm 2017


Đại diện Liên đoàn Lao độn, Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng và đông đảo người lao động dự buổi tuyên truyền pháp luật
Ông Nguyễn Anh Hoàng tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động
Ông Văn Phú Long - Trưởng phòng thu BHXH TP Đà Nẵng tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội
Đại diện Liên đoàn Lao động phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật
Người lao động nêu thắc mắc cần tư vấn tại buổi tuyên truyền
Đại diện Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng tổ chức tư vấn tại chỗ cho người lao động
Đại diện Công ty cũng có những kiến nghị về chính sách BHXH của người lao động
Người lao động nêu thắc mắc cần tư vấn tại buổi tuyên truyền
Tuyên truyền pháp luật năm 2017